DLONGOLO

Clan Praise(s)

  • Dlongolo Thintane Mdumbe Mawandla wena wosiGuqa esaGuqa kwamahamba eSwazini siguqa esaguqisa amadoda nabafokazane nina enehla eMthini njengembila yoMthakathi boNgwekazi boNtweni bakoMontweni nina boNtekati boliHhohho lwenDlovu muzimba okhala iMali zinyawo ezimansense siziba esikhuylu esibhukuda amatshitshi nabaFokazane wena nyoka eluhlaza mabonwa abulawe mablom asengilandi sekhatha senkosi Makhongozela iGazi lenye indoda nina enivala ngekhanda laMadoda ,oDlongolo basuka eMozambiq bathola indawo eSwazini kwaMahamba yikho sithi SiGuqa sakwamahamba,manje ubuningi babo baseDumbe

  • Mdumbe Thintane Mawandla Ntekazi Wena wosguqa woshikishi

Surnames