DLEZI

Clan Praise(s)

  • gogoda,malalangenhlala,khozo aliweli phansi,luthi lulunye luncoshwe lubuyislwe esakeni,luthi lulunye luzale eziningi,Ngilande,Shusha,Ngcungama, mala'evela 

Surnames