DITSHEGO

Clan Praise(s)

  • Leboko la kwa ga Ditshego   “Ke Ditshego tsa Mamaraba ‘a Thebe ‘a Nkone, Ke Mokgasa motswa Ngope. Ke Modidima ‘a Mogapatona tsa batho. Bare a naa isago e tla tswa Thamaga? Ke motho ‘abo Thebe ‘a Nkone Ea’reng a lala a ikhuolle motlokolo Mme nkata ‘a nku e nne mosamo.   Batho ba bo kgomo ga e isiwe mahisa le matsele E tla nontsha balata, E tla nontsha ba ga Rantshilane ‘a Kotelo.   Ke motho wa bo setlhola-nkokong, Ea’ tlholan’ mo mathuding go sena pula ya Tsheola, Bare gorilen’ ngwana ‘a ga Thebe, Ha ebile o thulwa ke mokhutlulo wa mathudi?   Bare se bone dintsho go hihala, ga Tshidi ‘a Moloto Ebong basweu ba tsalwa ke rona Dinkaketla,   Ke Mamaraba ‘a Thebe, O sebete se popota, Ea jeleng nala le Khunong, Ke batho babo kgang kgaoga, Ba baren’ kgang e tseya gabedi e kgaoge. Ke morolong motswa Pitsane. Ke motswa Khunwana ka kgomo.   Ke bana ba mosadimogolo Mokgadi ‘a Seraile, Ke batho babo marapamise ‘a lonaka lwa moroma, Ke lwa kgotla ya ga Boijane Ke lwabo Monaila’a Dibeko, Ba ba reng dikgobe tsa Mapono ga di tshwenye, Le ha eka nna diphure re tla swanya”   PULA!!!!!   By : Ramoetsi Ditshego

    • Re a leboga we ntshela-ga o na sereto sa barong ka mok

    • Re a leboga we ntshela-ga o na sereto sa barong ka moka?

    • Hi, Ramoetsi, i would like to keep in touch with you my uncle wants to host a Ditshego clan reunion, my contacts are 072 049 6206 mpnkuna01@gmail.com

    • Hi, Ramoetsi, i would like to keep in touch with you my uncle wants to host a Ditshego clan reunion, my contacts are 072 049 6206 mpnkuna01@gmail.com

Surnames