DISEGOANA

Clan Praise(s)

  • Ke ba ga Disegoane tša Mokadi, Ke ba Molepane 'a Kobodi Wa Maruatona 'a tšhwene Wa maru 'a pula maru maswana Re bowa bokone Lephate la moriana kabu La Mahlako marapa maepelwa malewa ke mohlwa Dithetho go bola lehlaka le lemaboroboro Re ba seolo sa mmakgano 'a hlakeng Ba hlakanoka le lemaboroboro Leo le dulago monope mathakga Kamoka nong tšohle di a dula   Re balla ba mmašoahlane 'a šoahla Ba rego šoahlane le emetšeng mo Rare re emetše go gapa mehlape ya banna bangwe Ga gešu nate e lomile ngwetše sebopo ya bapola mokaka  Bjale ka namane 'a kgomo Nna ga gešu bokoni gase golelele re hloka baiši Bare letšatši ge le hlaba ka bodikela le a ntsheleka  Le hlogamela digama tema teng... Re tšhaba baditi

Surnames