DIPALE

Clan Praise(s)

  •   Matebele a mantsho a ga Masodi a Mphela,A ga selala le namane letlhakoleng;Di robaroba matlhakolaDi a robarobile fela di sa tla go a lala,Di tsoga di gopola letlhakola lengwe,Di tlhaolela nageng,Namane tse di dinaka di diobe,E re fa a re "gou", di bo di re "goo' Kgodumo!O e tshabele mogotlhong,More wa nare ga o lebalelwe,Mmitlwa ga o tshwane le lenaka, o tla tlhomolwa;Mogatsa mmolaya nare o ja a batla seantlo e sale gale.Kgodumo e maboo mabe, go boa e a gabalala.Barwa pataolo tsa mere,Barwa motlhana o tlhokile motsei,O jelwe ke magakabe le manong;Barwa kgodumo ya leselesele!

Surnames