DINTSO

Clan Praise(s)

  • Mokoena wa ha molibeli Wa ha mphuhlana ya makeka,phate ya bolele.                   Maila nngwathana,batho ba sa jeng sengwatheloa.                             Koena ha e ke e hlapa e theosa ke metsi, e hlapa e oa nyolosa maliboho a makgaleng.                     E ana koena phahleng,                     Ke mokoena wa ha Rratshosana,,   kgomo ya maliba,,molibeng koena ya metsi. Ke koena ya likoena motho wa ha Ntsane wa MmaNtsane...

Surnames