DIKO

Clan Praise(s)

  • Manci qholo mbali mdludla kaBekiso, nonto zinde zinemiqala. umthi owawa wabhekisa amasebe phesheya koThukela The other Diko liniage: Diko kaMadzikane, kaKhalimeshe, kaVebi, kaWabana, kaDidi, kaZulu, kaNtombela, kaMalandela, kaDlungwane, kaNdaba 

Surnames