DIKGALE

Clan Praise(s)

  • Ke Dikgale tshošaikobong, Mapogola a itebetse,Mokone wa mmina Phiri mothalakgaYa re ngou e jele batho, mothalakga.Ke batho ba madidimetša bodiba,ba moya noka a sena pego a itshepa go didimetša bodiba.Ke mapitša mpe a ga-Dikgale,se apea matlabetlabe makura a tšwa ka dikgetlo.Ke batho ba kgagamedi ya kea dithlaba dingadile maemo aga-Dikgale.Ke batho ba mmama lemi a bakone,balemi re a ba bona bakgathi, baphuphuthi a re babone.Ke bararang ba Mathobela setla le mogwange a phephe sebea pelo,bakwatedi, bagami ba kgotla leraga.Ke batho ba sedutudu sa ntlo kgolo se thibeletša matlakala           šphefo ya borwa ese tsene, le ya bopedi e se tsene.

Surnames