DIGOPOLENG

Clan Praise(s)

  • kolwane je letona laara setedisho yooneng a tswa a leleka motho a ba a mmo lala mo matlhong are monna yoo tlhogo kgolo dumela nkabo ke na le maoto nkabe kego siile, lencwe loo pico loo moero la gola la ba la kokomoga balala ba lebona ba le kgakala , bo morwa segailele , morwa keledi ya rotha,

Surnames