DIDI

Clan Praise(s)

  • Nina bo Didi, Khalimeshe bo Nombuso ka Dzele nina Ngwekazana Edl'amadoda Ngokunyamezela, oMsun' omncane Ngokuswela wona, Wena WaseNtangeni, Shoba leNkom' emhlophe Wabane, Vebi, Nofisa, Madzikane, Ndabezitha...

  • Zulu, Mageba, Vebi, Mbhobho wendlovu, Vukaphi, Khalimeshe

    • Nina bo Didi, Khalimeshe bo Nombuso ka Dzele nina Ngwekazana Edl'amadoda Ngokunyamezela, oMsun' omncane Ngokuswela wona, Wena WaseNtangeni, Shoba leNkom' emhlophe Wabane, Vebi, Nofisa, Madzikane, Ndabezitha...

Surnames