DIBAKWANE

Clan Praise(s)

  •   Sereto sa baDibakwane   Ke babinakgabo.   Ke ba Dibakwane’a Mahlatsi a   khumo wa khuman’ a tswai.   Ke batho ba tswang Botswana   naga lekgole.   Agee Molaodi!   Ke batho ba bo Chemaelane a   falletseng Shakwaneng gabo   kgomo le motho go phalang go   phala motho re sa jeng kgomo re   lla re eja e se nku mallela teng.   Ke bo magana go  tlholwa   madumela go bokwa ka mpa, go   khorwa ba ba bokwa ka sego sa bjalwa.   Agee! babinakgabo, lona ba thasasa mmatla   Batho ba marumo a go tlala ba tlhoka ntlu ya go baea,   batho mahlabana ntwa.   Ke batho ba direane dirwala kotwane tsa boMafenyane.   Ke bomalala’ keteka mafela boroko, bomotsoga pele motsoga le letsatsi ga a ipone. Ke bo mollo Setukathabeng badimo ba tlang ka go ora.   Ke batho ba bo monmonwana mosupatlala wa supa bobe o boa le bone.   Ke batho ba tlhaakan’a mogolle   Golla re sepele Dibakwane   Agee mminakgabo! Dibakwane   Mminakgabo , mmina sebata senamela setlhare ka thito wa fologa ka lekale   Agee kgabo ! namela setlhare o je dithetlwa.   Ke ditlogo tsa bo Masiliditle,   boMogaladi, bo Dikgogwane,   boBooi malebala skit.   Ke ba boMafenyane, mafenya.   Dibakwa molaodi.   Agee! Mmniakgabo!  

  • Ageee geee Dibakwane Weeee"  ke Dibakwane wa matlhatji a khuma, a tshwane ya mmelegi, ke batho ba tshemaelala kgotla e bona ke mang e bona ke motsoga pele ...motsoga bosele gae bone, ke batho ba mabele matsoga ka ntlong, churi tlhaka dise gona, kebo magana go hlolwa maduma boreto.....Diba semashweu ganwa e mongwana reya tuba......Babina kgabo senamela motlhare ka kutu se fologa ka makala......ageeee geeee

    • what does it mean? Ke nyalwa kwa ga Dibakwane and interested in their clan name definition

Surnames