DHLOMO

Clan Praise(s)

  • Mkhabela, Dinangwe, Bhelesi,Nkosi yamakhosi, wena kaMlilo, Kasikhaba njengenkomo.   masende engathi  uselwa ongathatha uthi lakasha kanti udla lona uqobo  intombi ezithandelayo izithela molokotsho,Khweba ,Nyalase .msongi wensimbi ayibekekhanda ethi amagwala azombalekela.

Surnames