DHLAMINI

Clan Praise(s)

  • Dlamini, Jama ka-Sjadu, Cungulashe, Ngxib'inoboya, Zizi, Mtatela, Fakade, aahh amazizi Zinkosi! ?

  • Dhlamini,mntungwa, mhayise ,lokothwayo nibahle bantwana benkosi nhokuththwala incema yomsingizane ngabe yethusi ngabiyadabuka ..amathwala mbiza njengomsuthu imbeka badele  abafazi namadoda nemigonqo avele ngamakhanda amadoda dhlamini!

  • Malandela, Sibal'khulu, jama kas'jadu, Ngxib'inoboya, Zizi, Njokweni, Fakade

    • Dhlamini is also a variant of Dlamini. Swazis used Dhlamini long before siSwati was introduced. Thereafter, Dlamini became common.

    • Mna nding'u maDlamini, uJama Ka Sjadu, iNdunakazi, uNontabiyanyuka, intombi yase Mazizin, intombi engadleli estjeni sokbolekwa edlela kwesayo

Surnames