DHLADHLA

Clan Praise(s)

  • Mgabadeli wena owagabadela inkundla yakwabulawo bathi udhladhla wondile kanti udhladhla ukhahlelekile nqitha Mbeje, Ndabezitha wena wasemaMbatheni Shandu kaNdaba

Surnames