DEBEILA

Clan Praise(s)

  • Ke manare a magolo a mmaphaka Lehumo la Nape malekanakgopo ya tlou.  Re baroka gare etobe re tšwa moenong,  re boa Lekokoto la mmanko a kgomo kua Hlabile ga mmahlaredimakata barego hlare di mela ka go gana baroka. Reboa Mmamabolo'a kolob'abjatladi kua thaba bošega. Re bana ba Mmafefer'a leselo barego  fefera ontšhiele bana baka ba letše le tlala maleng.  Lepeletša maoto mokgalaka tena. Rena gagešu gare namele rea fologa oa šalang kagodimo o nee Letswalo napile ke Letswalo. Re boa Tseletsele ga mmarahunyane, kgopo ere go tsena fao timele.  Lebolane Jan Debeila 

Surnames