CONCO

Clan Praise(s)

  • Gambushe (Bavela kwaMchunu)

    • OChonco ngamaBomvana, bavela kuGambushe kaZwetsha, hhayi emaChunwini, lapho ukuhlalisana nje.

Surnames