CEBEKHULU

Clan Praise(s)

  • Gobeni Nstele Mangethe Zikode kaPhikela Wena Wasetsheni UZwane akadlelanga phansi wadlela emkhombeni wezinyamazane edla im'hlambi yezinkomo zamadoda Ndlangashushwana ngokudla amaNdebele Bathi uZwane udleni kwaMtambo? Kuthiwa udle izinjana zimbili zigcwele umdakana! Ntshosho! Wena kaMafu kawalingani- aphansi naphezulu Ngoba aphezulu angubo ngubo! Ntsele kaLinda kaMkhonto! Awungilinde ngilande ezami eZungeni. Mthanti!Nduna ngokuthwal' isila sensele! UNtsele kangakanani, Ngoba nasothini lomkhont' angahlala. Isikhova singathi hhi! sibona imihlambi yezinkomo nabantu. Nin' enadlel' encazeni! Nin' eniphakel' umyeni odengeleni, Ngoba ningabenkosi. Zikode kaNdabansele Mabhayi kawalingani Nawangaphansi nawangaphezulu Mangethe! Nina bakaVezi Owadl' isihlahla njengengwababane! Zwane - Phikela wengwe - Nselenduna nina base tsheni lase Ntshenteka Zwane - Mandaba, Ukub' uMandaba wayengehlanga phezulu saso buswa ubani? Zinkomo zakwaLinda ezimhlane ugcwele udaka, ezathi zidl'ubhoqo kanti ziyawuhlakulela Ntshosho, Nina BaseMangweni

Surnames