CALUZA

Clan Praise(s)

  • Caluza, Mncwabe, Jingizana. Gxabashe, Nosoka, Mnguni, Mbozisa, Zabane, Ndlela, nina eningawudi umbilini ngoba udliwa abahlangakazi, enawela uThukela nempofana.

  •   Mnguni, Ndlela, nina enawela uThukela neMpofana  

    • Caluza, Mncwabe, Jingizana. Gxabashe, Nosoka, Mnguni, Mbozisa, Zabane, Ndlela, nina eningawudi umbilini ngoba udliwa abahlangakazi, enawela uThukela nempofana.

    • Caluza, Mncwabe, Jingizana. Gxabashe, Nosoka, Mnguni, Mbozisa, Zabane, Ndlela, nina eningawudi umbilini ngoba udliwa abahlangakazi, enawela uThukela nempofana.

Surnames