BANDA

Clan Praise(s)

  • Banda, Swande, Landa elimhlophe bha. Nsibande. Goje. Mdlanyoka waseziNtabeni zakwanodumiZulu owaphangel 'Izimbile zaphuma emgedeni zasabalala. Kwaceb izizibaba Ngoso. Inkos ayiqedwa.

    • I need to know more about the Name praise please can someone help

    • I need to know more about the Name praise please can someone help

    • I need to know more about the Name praise please can someone help

Surnames